Tagalog-language-children's-book-I-Love-to-Brush-My-Teeth-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love to Brush My Teeth (Tagalog Language Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

 • eBook. Tagalog Language Bedtime Story
 • Perfect for kids (and adults), practicing their Tagalog language skills
 • Colourful illustrations for better reading experience
 • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
 • Age Range: 3 - 9 years

  Description:

  Little Jimmy doesn’t like to brush his teeth. Even when his mother gives him a brand new orange toothbrush, his favorite color, he doesn’t use it like he is supposed to. But when strange and magical things start happening to Little Jimmy, he begins to realize how important brushing his teeth can be.

  Ang munting si Jimmy ay hindi nais na magsipilyo ng kanyang mga ngipin. Kahit na binigyan siya ng kanyang Inay ng isang bagong sepilyong kulay kahel, ang paborito niyang kulay, hindi niya ito ginagamit sa kung ano ang dapat. Ngunit nang mag-umpisang mangyari ang hindi inaasahan at mahiwagang bagay sa munting si Jimmy, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagsisipilyo ng kanyang mga ngipin.