I-Love-My-Mom-Shelley-Admont-Slovak-Kids-Book-cover

eBook: I Love My Mom (Slovak Language Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • Slovak Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Slovak
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Everybody loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a perfect present for Mom’s birthday. They want to show how much they love her. What creative solution did they find to express their feelings? You will find out in this illustrated children’s book. This children’s book is part of a collection of short bedtime stories. This story may be ideal for reading to your kids at bedtime as it’s enjoyable for the whole family!

Každý má rád svoju mamičku, bez ohľadu na vek. V tomto príbehu na dobrú noc sa malý zajačik Jimmy a jeho starší bratia snažia nájsť perfektný darček pre mamu k narodeninám. Chcú jej ukázať, ako veľmi ju majú radi. 
Aké kreatívne riešenie našli, aby vyjadrili svoje city? Dozviete sa to v tejto ilustrovanej detskej knihe.
Táto detská kniha je súčasťou zbierky krátkych príbehov na dobrú noc. 
Tento príbeh môže byť ideálny na čítanie vašim deťom pred spaním a príjemný pre celú rodinu!