Vietnamese-language-kids-bedtime-story-I-Love-My-Mom-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love My Mom (Children's Bedtime Story in Vietnamese)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Vietnamese Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Vietnamese language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Everybody loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a perfect present for Mom’s birthday. They want to show how much they love her.
What creative solution did they find to express their feelings?
This children’s book is part of a collection of short bedtime stories. This story may be ideal for reading to your kids at bedtime as it’s enjoyable for the whole family!
Ai cũng yêu mến Mẹ của mình, cho dù họ ở lứa tuổi nào. Trong câu chuyện này, chú thỏ con Jimmy và các anh muốn tìm ra món quà hoàn hảo nhất vào ngày sinh nhật của Thỏ mẹ. Chúng muốn thể hiện cho thỏ mẹ thấy chúng yêu mẹ chừng nào.
Vậy các chú thỏ đã tìm được phương án sáng tạo nào để diễn tả cảm xúc của mình?Bạn sẽ biết khi đọc cuốn sách này.
Cuốn sách dành cho trẻ em này là một trong tuyển tập các mẩu chuyện ngắn trước giờ đi ngủ.
Câu chuyện này có thể đọc cho trẻ lúc đi ngủ và cũng có thể mang lại niềm vui cho cả gia đình!