Czech-language-kids-bedtime-story-I-Love-My-Mom-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love My Mom (Children's Bedtime Story in Czech)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Czech Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Czech language skills
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Everybody loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a perfect present for Mom’s birthday. They want to show how much they love her.

Každý má rád svou maminku, bez ohledu na věk. V tomto příběhu se malý zajíček Jimmy a jeho starší bratři snaží najít perfektní dárek k maminčiným narozeninám. Chtějí jí ukázat, jak moc ji milují.

What creative solution did they find to express their feelings? You will find out in this illustrated children’s book.

Jaké kreativní řešení jim napadne, aby vyjádřili své pocity? Dozvíte se to v této ilustrované knížce pro děti.

This children’s book is part of a collection of short bedtime stories.

Tato kniha pro děti je součástí sbírky krátkých příběhů před spaním.

This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Příběh může být ideální pro čtení vašim dětem před spaním a také zábavní aktivita pro celou rodinu!