Czech-language-children_s-picture-book-I-Love-My-Dad-Shelley-Admont-KidKiddos-cover

eBook: I Love My Dad (Children's story in Czech Language)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Czech Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Czech language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

  Description:


  Jimmy the little bunny doesn’t start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that’s when the fun begins.

  Malý králíček Jimmy neumí jezdit na velkém kole jako jeho starší bratři. Někdy ho kvůli tomu jeho bráškové dokonce škádlí. Když mu ale táta ukáže, jak se nebát vyzkoušet něco nového, tak začne ta pravá zábava.

  This children’s book is part of a collection of short bedtime stories.

  Tato dětská kniha je součástí sbírky krátkých pohádek na dobrou noc.

  This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

  Tento příběh je ideální jako čtení vašim dětem před spaním a pobaví celou rodinu!