Albanian-Language-children's-picture-book-I-Love-My-Dad-Shelley-Admont-KidKiddos-cover

eBook: I Love My Dad (Children's Story in Albanian)

Regular price $6.99 CAD Sale


  • eBook. Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

  Description:

  Jimmy the little bunny doesn’t start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that’s when the fun begins.

  This children’s book is part of a collection of short bedtime stories.

  This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

  Xhimi, lepurushi i vogël nuk dinte të ngiste biçikletën me dy rrota si vëllezërit e tij të mëdhenj. Në fakt,ndonjëherë ai ngacmohet për këtë gjë. Argëtimi fillon kur babai i tregon Xhimit që të mos kishte frikë të provonte diçka të re.

  Ky libër për fëmijë është pjesë e koleksionit të përrallave të shkurtra para gjumit.

  Ky tregim mund të jetë ideal për t’ia lexuar fëmijëve tuaj para orarit të gjumit dhe e këndshme për të gjithë familjen gjithashtu!