Tagalog-language-children's-picture-book-I-Love-My-Dad-Shelley-Admont-KidKiddos-cover

eBook: I Love My Dad (Children's Picture Book in Tagalog Filipino)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Tagalog (Filipino) Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Tagalog language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Age Range: 3 - 9 years

  Description:

  Jimmy the little bunny doesn’t start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that’s when the fun begins. 

  Si Jimmy ang maliit na kuneho ay hindi marunong magbisikleta ng dalawang gulong gaya ng kanyang mga kuya. Sa katunayan, kinakantiyawan siya dahil dito. Nang pinayo ni Tatay na huwag matakot sumubok, doon nagsimula ang kasayahan.