English-Irish-Bilingual-baby-bedtime-story-Goodnight_-My-Love-cover.jpg

eBook: Goodnight, My Love! (English Irish Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Irish. Dual language
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Irish as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Alex finds it hard to go to sleep, so he starts making up excuses. After reading a bedtime story, his father suggests planning a dream that he would like to see when he falls asleep. Find out where their imagination takes them as they plan his dream together.
This bedtime story will help kids feel loved and relaxed, preparing them for a peaceful, sleep-filled night.

Bíonn deacrachtaí ag Alex dul a chodladh, agus mar sin, tosaíonn sé ag insint leithscéalta. Tar éis scéal am codlata a léamh, molann a athair aisling a phleanáil ar mhaith leis a fheiceáil nuair a thiteann sé ina chodladh. Faigh amach cá dtógann a samhlaíochta iad agus iad ag pleanáil a aisling le chéile.

Cuideoidh an scéal am codlata seo le páistí agus mothóidh siad grá agus suaimhneas, agus iad réidh d’oíche shíochánta, lán le codladh.