Dutch-language-children's-picture-book-Goodnight,-My-Love-cover

eBook: Goodnight, My Love! (Dutch language Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Dutch Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Dutch language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Alex finds it hard to go to sleep, so he starts making up excuses. After reading a bedtime story, his father suggests planning a dream that he would like to see when he falls asleep. Find out where their imagination takes them as they plan his dream together.
This bedtime story will help kids feel loved and relaxed, preparing them for a peaceful, sleep-filled night.

Alex vindt het moeilijk om te gaan slapen, dus begint hij smoesjes te verzinnen. Nadat zijn vader hem een verhaaltje heeft voorgelezen, stelt hij voor om een droom te bedenken die hij graag zou willen zien als hij in slaap valt. Ontdek waar hun fantasie hen heenbrengt als ze samen zijn droom bedenken.

Dit verhaaltje voor het slapengaan helpt kinderen zich geborgen en ontspannen te voelen, zodat ze een goede nachtrust zullen hebben.