Albanian-language-children's-picture-book-Goodnight,-My-Love-cover

eBook: Goodnight, My Love! (Albanian language Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout

Description:

Alex finds it hard to go to sleep, so he starts making up excuses. After reading a bedtime story, his father suggests planning a dream that he would like to see when he falls asleep. Find out where their imagination takes them as they plan his dream together.
This bedtime story will help kids feel loved and relaxed, preparing them for a peaceful, sleep-filled night.


Aleksi e ka të vështirë të flejë, kështu që nis të nxjerrë justifikime. Pasi i lexon një përrallë para gjumit, babi i sugjeron të planifikojnë një ëndërr që ai do të donte ta shihte kur ta zinte gjumi. Zbuloni ku do t’i çojë ata imagjinata, ndërsa planifikojnë së bashku ëndrrën e tij.

Kjo përrallë para gjumit, do t’i ndihmojë fëmijët të çlodhen dhe të ndiejnë se i duan, duke i përgatitur për një natë me gjumë të paqtë.