Being-a-Superhero-Liz-Shmuilov-Swahili-Kids-Book-Cover

eBook: Being a Superhero (Swahili bedtime story)

Regular price $6.99 CAD Sale

 • Swahili Language Bedtime Story
 • Perfect for kids (and adults), practicing their Swahili language skills
 • Colourful illustrations for better reading experience
 • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
 • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
 • Will be delivered to your email right after the checkout
 • Age Range: 3 - 9 years

  Description:

  Many children dream of becoming superheroes. In this children’s book, Ron and his best friend Maya go through a fun journey to become heroes. They learn important superhero rules which help them complete their first mission. They work together and help Maya’s brother, learning new things about themselves. Do you want to become a superhero too? 

  Watoto wengi wana ndoto ya kuwa mashujaa. Katika kitabu hiki cha watoto, Ron na rafiki yake mkubwa Maya wanapitia safari ya kufurahisha ili kuwa mashujaa. Wanajifunza sheria muhimu za shujaa ambazo huwasaidia kukamilisha misheni yao ya kwanza. Wanafanya kazi pamoja na kumsaidia kaka wa Maya, kujifunza mambo mapya kuhusu wao wenyewe. Je! unataka kuwa shujaa pia?