Vietnamese-English-bilingual-book-for-kids-Being-a-Superhero-cover

eBook: Being a Superhero (English Vietnamese Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Vietnamese
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Vietnamese as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Many children dream of becoming superheroes. In this children’s book, Ron and his best friend Maya go through a fun journey to become heroes. They learn important superhero rules which help them complete their first mission. They work together and help Maya’s brother, learning new things about themselves. Do you want to become a superhero too?

Rất nhiều trẻ em luôn mơ được trở thành một siêu anh hùng. Trong quyển sách này, Ron và bạn thân của cậu là Maya sẽ trải qua một hành trình thú vị để trở thành siêu anh hùng. Hai bạn học được những quy tắc của siêu anh hùng để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Cả hai đã cùng nhau giúp em trai của Maya, và tự học thêm nhiều điều bổ ích. Bạn có muốn trở thành một siêu anh hùng không?