Albanian-bedtime-story-for-kids-Being-a-superhero-cover

eBook: Being a Superhero (Albanian language bedtime story)

Regular price $6.99 CAD Sale

 • eBook. Albanian Language Bedtime Story
 • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
 • Colourful illustrations for better reading experience
 • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
 • Will be delivered to your email right after the checkout
 • Age Range: 3 - 9 years

  Description:

  Many children dream of becoming superheroes. In this children’s book, Ron and his best friend Maya go through a fun journey to become heroes. They learn important superhero rules which help them complete their first mission. They work together and help Maya’s brother, learning new things about themselves. Do you want to become a superhero too? 

  Shumë fëmijë ëndërrojnë të bëhen superheronj. Në këtë libër për fëmijë, Roni dhe shoqja e tij më e mirë, Maja, bëjnë një rrugëtim argëtues për t’u bërë heronj. Ata mësojnë rregulla të rëndësishme superheronjsh, që i ndihmojnë të përmbushin misionin e tyre të parë. Duke punuar së bashku ata ndihmojnë vëllain e Majës dhe mësojnë gjëra të reja për veten. Dëshiron edhe ti, të bëhesh një superhero?