English-Czech-bilingual-childrens-book-Amandas-Dream-cover

eBook: Amanda's Dream (English Czech Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Czech 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Czech as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 4 - 10 years

Description:

In this children's book, you will meet Amanda, a young girl who has a lot to learn about hard work and how to make her dreams a reality. Join Amanda on her wonderful journey, and learn with her how to find your goal and make it come true. You will watch her face challenges but never give up along her path to achieving her goal. "Amanda's Dream" is a motivational book for children and their parents. This is the first book in a collection of short motivational stories that can help your children develop the skills and principles to achieve a happy, fulfilling and successful life.

V této dětské knize se setkáte s Amandou, holčičkou, která se má co učit o tvrdé práci a o tom, jak uskutečnit svoje sny. Přidejte se k Amandě na její úžasné cestě a učte se spolu s ní, jak najít svůj cíl a uskutečnit ho. Budete sledovat, jak se staví výzvám, ale nikdy se na cestě za splněním svého cíle nevzdává. „Amandin sen“ je motivační kniha pro děti a jejich rodiče. Jedná se o první knížku v sérii krátkých motivačních příběhů, které mohou vašim dětem pomoci rozvíjet dovednosti a principy k dosažení šťastného, naplňujícího a úspěšného života.