Dutch-children-book-motivation-Amandas-Dream-cover

eBook: Amanda's Dream (Dutch Language Book for kids)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Dutch Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Dutch language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 4 - 10 years
Description:

In this children's book, you will meet Amanda, a young girl who has a lot to learn about hard work and how to make her dreams a reality. Join Amanda on her wonderful journey, and learn with her how to find your goal and make it come true. You will watch her face challenges but never give up along her path to achieving her goal. "Amanda's Dream" is a motivational book for children and their parents. This is the first book in a collection of short motivational stories that can help your children develop the skills and principles to achieve a happy, fulfilling and successful life.

In dit kinderboek ontmoet je Amanda, een jong meisje dat nog veel te leren heeft over hard werken en hoe ze haar dromen uit kan laten komen. Ga met Amanda mee op haar geweldige reis en leer samen met haar hoe je je doel kunt vinden en het waar kunt maken. Je zult zien hoe ze uitdagingen aangaat, maar dat ze om haar doel te bereiken onderweg niet opgeeft. "Amanda's droom" is een motivatieboek voor kinderen en hun ouders. Dit is het eerste boek in een verzameling korte motiverende verhalen die kinderen kunnen helpen om de vaardigheden en principes te ontwikkelen om een gelukkig, bevredigend en succesvol leven te leiden.