Albanian-children-book-motivation-Amandas-Dream-cover

eBook: Amanda's Dream (Albanian Language Book for kids)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 4 - 10 years
Description:

In this children's book, you will meet Amanda, a young girl who has a lot to learn about hard work and how to make her dreams a reality. Join Amanda on her wonderful journey, and learn with her how to find your goal and make it come true. You will watch her face challenges but never give up along her path to achieving her goal. "Amanda's Dream" is a motivational book for children and their parents. This is the first book in a collection of short motivational stories that can help your children develop the skills and principles to achieve a happy, fulfilling and successful life.

Në këtë libër për fëmijë, do të njiheni me Amandën, një vajzë e vogël që ka shumë për të mësuar në lidhje me punën e vështirë që duhet të bëjë dhe mënyrën si t’i bëjë realitet ëndrrat e saj. Shoqërojeni Amandën në udhëtimin e saj të mrekullueshëm dhe mësoni bashkë me të se si t’i gjeni qëllimet tuaja dhe si t’i bëni ato realitet. Do të shikoni si përballet ajo me sfida, por nuk heq dorë kurrë, në rrugën për të arritur qëllimin e saj. “Ëndrra e Amandës” është një libër motivues për fëmijët dhe prindërit e tyre. Ky është libri i parë i një koleksioni përrallash motivuese, që do t’i ndihmojnë fëmijët tuaj të zhvillojnë aftësitë dhe parimet për të patur një jetë përmbushëse, të lumtur dhe të suksesshme.