Albanian-kids-book-Amanda-and-the-lost-time-kids-book-cover

eBook: Amanda and the Lost Time (Albanian Language Book for kids )

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colorful illustrations for a better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 4 - 10 years

Description:

In this children's book, you meet a girl named Amanda who has a habit of wasting her time. That is until, one day, something magical happens and Amanda finally realizes that time is the most precious thing we have – and that once it is wasted, it is lost forever. In order to get her lost time back, Amanda goes on a journey and learns to use her time wisely.

Në këtë libër për fëmijë, ju takoni një vajzë me emrin Amanda e cila e ka zakon ta humb kohën. Kjo ndodhë derisa një ditë, diçka magjike ndodhë dhe Amanda më në fund e kupton se koha është gjëja më e çmuar që kemi - dhe se sapo të harxhohet, ajo humbet përgjithmonë. Për ta kthyer kohën e humbur, Amanda shkon në një udhëtim dhe mëson se si ta përdorë kohën e saj me mençuri.