A-wonderful-Day-Czech-Sam-Sagolski-Kid_s-book-cover

eBook: A Wonderful Day (Czech Language Children's Story)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Czech Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Czech language skills
  • Сolourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

This book about gratitude teaches kids to see the good in everything. Danny tells Dad about his day and describes everything that happened. Although Danny’s day didn’t go as planned, he still managed to enjoy it. It turns out, that in every bad situation you can find a good thing and something to be grateful for.

Tato kniha o vděčnosti učí děti vidět ve všem něco dobrého. Danny říká tatínkovi o svém dni a popisuje vše, co se mu přihodilo. I když Dannyho den nebyl takový, jak plánoval, dokázal si ho i přesto užít. Ukazuje to, že v každé špatné situaci můžeme najít něco dobrého a něco, za co můžeme být vděční.