A-wonderful-Day-Albanian-Sam-Sagolski-Kid_s-book-cover

eBook: A Wonderful Day (Albanian Language Children's Story)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

This book about gratitude teaches kids to see the good in everything. Danny tells Dad about his day and describes everything that happened. Although Danny’s day didn’t go as planned, he still managed to enjoy it. It turns out, that in every bad situation you can find a good thing and something to be grateful for.


Ky libër për mirënjohjen i mëson fëmijët të shohin të mirën në gjithçka. Deni i tregon babait për ditën e tij dhe përshkruan gjithçka që ndodhi. Edhe pse dita e Denit nuk shkoi siç e kishte planifikuar, ai sërish arriti ta shijonte atë. Nga kjo përfundohet se në çdo situatë të keqe mund të gjendet një gjë e mirë dhe diçka për të cilën mund të jemi mirënjohës.