Vietnamese-kids-bedtime-stories-Being-a-Superhero-cover.jpg

Being a Superhero (Vietnamese language bedtime story)

Regular price $19.79 CAD Sale

 • Vietnamese Language Bedtime Story
 • Perfect for kids (and adults), practicing their Vietnamese language skills
 • Large print and colourful illustrations for better reading experience
 • Available in paperback and hardcover formats
 • Age Range: 3 - 9 years
 • 34 pages
 • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

  Description:

  Many children dream of becoming superheroes. In this children’s book, Ron and his best friend Maya go through a fun journey to become heroes. They learn important superhero rules which help them complete their first mission. They work together and help Maya’s brother, learning new things about themselves. Do you want to become a superhero too?

  Rất nhiều trẻ em luôn mơ được trở thành một siêu anh hùng. Trong quyển sách này, Ron và bạn thân của cậu là Maya sẽ trải qua một hành trình thú vị để trở thành siêu anh hùng. Hai bạn học được những quy tắc của siêu anh hùng để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Cả hai đã cùng nhau giúp em trai của Maya, và tự học thêm nhiều điều bổ ích. Bạn có muốn trở thành một siêu anh hùng không?