Bilingual-English-Tagalog-children_s-book-Being-a-superhero-cover

Being a Superhero (English Tagalog Bilingual Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Tagalog (Filipino)
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Tagalog as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

Many children dream of becoming superheroes. In this children’s book, Ron and his best friend Maya go through a fun journey to become heroes. They learn important superhero rules which help them complete their first mission. They work together and help Maya’s brother, learning new things about themselves. Do you want to become a superhero too?

Maraming bata ang nangangarap na maging mga superhero. Sa librong-pambatang ito, tinahak ni Ron at ng kanyang matalik na kaibigang si Maya ang isang nakakaaliw na karanasan upang maging mga bayani. Natutunan nila ang mahahalagang tuntunin ng isang superhero na nakatulong sa kanila upang mapagtagumpayan ang kanilang unang misyon. Magkasama nilang tinulungan ang kapatid ni Maya, habang natuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa kanilang mga sarili. Gusto mo rin bang maging isang superhero?