Amanda_s-Dream-Welsh-Shelley-Admont-cover

Amanda's Dream (Welsh Language Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Welsh Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Welsh language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 4 - 10 years
  • 30 pages
  • Dimensions: 6 x 9 inches
Description:

In this children's book, you will meet Amanda, a young girl who has a lot to learn about hard work and how to make her dreams a reality. Join Amanda on her wonderful journey, and learn with her how to find your goal and make it come true. You will watch her face challenges but never give up along her path to achieving her goal. "Amanda's Dream" is a motivational book for children and their parents. This is the first book in a collection of short motivational stories that can help your children develop the skills and principles to achieve a happy, fulfilling and successful life.

Yn y llyfr hwn, byddwch yn cwrdd ag Amanda. Merch ifanc yw Amanda, ac mae ganddi lawer i ddysgu am waith caled a sut i fynd ati i wireddu ei breuddwydion. Ymunwch ar ei thaith arbennig mewn bywyd, a dysgwch gyda hi sut i ddarganfod eich nod mewn bywyd a sut i fynd ati i’w gyflawni. Yn y stori hon, bydd Amanda yn wynebu heriau, ond ni fydd byth yn rhoi’r gorau i’r hyn mae’n ceisio cyflawni. Llyfr ysbrydoledig i blant a’u rhieni yw "Breuddwyd Amanda". Dyma'r llyfr cyntaf mewn casgliad o straeon ysbrydoledig byr a all helpu'ch plant i ddatblygu'r sgiliau a'r elfennau sydd eu hangen i fyw bywyd hapus, boddhaus a llwyddiannus.