Amanda_s-Dream-Irish-Shelley-Admont-cover

Amanda's Dream (Irish Language Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Irish Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Irish language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 4 - 10 years
  • 30 pages
  • Dimensions: 6 x 9 inches
Description:

In this children's book, you will meet Amanda, a young girl who has a lot to learn about hard work and how to make her dreams a reality. Join Amanda on her wonderful journey, and learn with her how to find your goal and make it come true. You will watch her face challenges but never give up along her path to achieving her goal. "Amanda's Dream" is a motivational book for children and their parents. This is the first book in a collection of short motivational stories that can help your children develop the skills and principles to achieve a happy, fulfilling and successful life.

Sa leabhar páistí seo buailfidh tú le hAmanda, cailín óg a bhfuil go leor le foghlaim aici faoi obair chrua agus conas aisling a chuir i gcrích. Bí le hAmanda ar a turas iontach, agus foghlaim léi conas do sprioc a aimsiú agus é a bhaint amach. Beidh tú ag breathnú uirthi a thabhairt faoi dhúshláin ach ní éireoidh sí as ar a cosán chun a sprioc a bhaint amach. Is leabhar spreagtha é "Aisling Amanda" do leanaí agus dá dtuismitheoirí. Is é seo an chéad leabhar i mbailiúchán gearrscéalta spreagtha a chabhróidh le do phaistí na scileanna agus na prionsabail a fhorbairt chun saol sona, sásúil agus rathúil a bhaint amach.