A-wonderful-Day-Welsh-Sam-Sagolski-Kid_s-book-cover

A Wonderful Day (Welsh Language Children's Story)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Welsh Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Welsh language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

This book about gratitude teaches kids to see the good in everything. Danny tells Dad about his day and describes everything that happened. Although Danny’s day didn’t go as planned, he still managed to enjoy it. It turns out, that in every bad situation you can find a good thing and something to be grateful for.

Mae'r llyfr hwn am werthfawrogiad yn dysgu plant i weld y da ym mhopeth. Yn y stori hon, mae Danny yn dweud wrth ei Dad am y math o ddiwrnod mae wedi’i gael, ac yn disgrifio popeth a ddigwyddodd yn ystod y dydd. Er na aeth diwrnod Danny fel y cynlluniwyd, llwyddodd i’w fwynhau er hynny. Felly ymhob sefyllfa ddrwg, gallwch chi ddod o hyd i rywbeth da a rhywbeth i fod yn ddiolchgar amdano.