A-wonderful-Day-English-Welsh-Sam-Sagolski-Kid_s-book-cover

A Wonderful Day (English Welsh Bilingual Kid's Story)

Regular price $22.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Welsh
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Welsh as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

This book about gratitude teaches kids to see the good in everything. Danny tells Dad about his day and describes everything that happened. Although Danny’s day didn’t go as planned, he still managed to enjoy it. It turns out, that in every bad situation you can find a good thing and something to be grateful for.

Mae'r llyfr hwn am werthfawrogiad yn dysgu plant i weld y da ym mhopeth. Yn y stori hon, mae Danny yn dweud wrth ei Dad am y math o ddiwrnod mae wedi’i gael, ac yn disgrifio popeth a ddigwyddodd yn ystod y dydd. Er na aeth diwrnod Danny fel y cynlluniwyd, llwyddodd i’w fwynhau er hynny. Felly ymhob sefyllfa ddrwg, gallwch chi ddod o hyd i rywbeth da a rhywbeth i fod yn ddiolchgar amdano.