Vietnamese-kids-book-Amanda-and-the-lost-time-kids-book-cover

Amanda and the Lost Time (Vietnamese Language Book for kids)

Regular price $19.79 CAD Sale

  • Vietnamese Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Vietnamese language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 4 - 10 years
  • 30 pages
  • Dimensions: 6 x 9 inches

Description:

In this children's book, you meet a girl named Amanda who has a habit of wasting her time. That is until, one day, something magical happens and Amanda finally realizes that time is the most precious thing we have – and that once it is wasted, it is lost forever. In order to get her lost time back, Amanda goes on a journey and learns to use her time wisely.

Trong câu chuyện trẻ em này, bạn sẽ gặp cô bé tên là Amanda với thói quen lãng phí thời gian. Chỉ tới một ngày, một phép thuật đã xảy ra và khiến Amanda hiểu ra rằng thời gian là điều quý giá nhất chúng ta có – khi chúng ta lãng phí, thời gian sẽ bị mất mãi mãi. Để có thể lấy lại thời gian đã mất, Amanda đã có một cuộc phiêu lưu và học cách sử dụng thời gian thật thông minh.