I-Love-My-Mom-Shelley-Admont-English-Armenian-Kids-Book-cover

eBook: I Love My Mom (English Armenian Bilingual Book)

Regular price $6.99 CAD $0.00 CAD Sale

ebooOne book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Armenian
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Armenian as their second language 
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Everybody loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a perfect present for Mom’s birthday. They want to show how much they love her. 
What creative solution did they find to express their feelings? You will find out in this illustrated children’s book.
This children’s book is part of a collection of short bedtime stories. 
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Անկախ տարիքից բոլորն են սիրում իրենց Մայրիկին։ Քնելուց առաջ ընթերցվող այս հեքիաթում փոքրիկ նապիկ Ջիմմին ու իր ավագ եղբայրները փորձում են Մայրիկի ծննդյան օրվա առթիվ նրա համար կատարյալ նվեր գտնել։ Նրանք ցանկանում են ցույց տալ, թե որքան են սիրում իրենց Մայրիկին։
Թե ինչպիսի յուրօրինակ լուծում են գտնում նապիկ եղբայրներն իրենց զգացմունքներն արտահայտելու համար, կգտնեք այս պատկերազարդ մանկական գրքում։
Այս մանկական գիրքը մի մասն է այն փոքրիկ պատմությունների ժողովածուի, որոնք կարող եք ընթերցել քնելուց առաջ։
Այս հեքիաթը հիանալի տարբերակ է ձեր երեխաներին քնելուց առաջ ընթերցելու՝ միաժամանակ հաճելի ամբողջ ընտանիքի համար: