English-Albanian-Bilingual-I-Love-to-Keep-My-Room-Clean-Bedtime-Story-for-kids-cover

eBook: I Love to Keep My Room Clean (English Albanian Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Albanian 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

This children’s book can motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys. 
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Ky libër, mund t’i motivojë fëmijët për të qenë të përgjegjshëm dhe për ta mbajtur të rregullt dhomën e tyre. Ndiqni lepurushin e vogël Xhimi dhe vëllezërit e tij, teksa marrin një mësim në këtë libër me figura. Ata mësojnë të punojnë së bashku, të pastrojnë dhomën dhe të sistemojnë lodrat e tyre.

Kjo përrallë mund të jetë ideale për t’ua lexuar fëmijëve tuaj para gjumit dhe e këndshme dhe e këndshme, gjithashtu, për të gjithë familjen!