Czech-children_s-cars-picture-book-Wheels-The-Friendship-Race-cover

The Wheels: The Friendship Race (Children's Picture Book in Czech)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Czech Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Czech language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other.

Co je to přátelství? Přidejte se s námi ke třem dobrým přátelům a zjistěte, co znamená skutečné přátelství. Naši hrdinové začnou závodit, ale nakonec se rozhodnou závod dokončit společně a pomoct tak příteli, který se dostal do potíží. Tato kniha naučí děti pozitivním přátelským dovednostem, jako je sdílení, podpora a vzájemná pomoc.