English-Czech-Bilingual-kids-book-lets-play-mom-cover

Let's Play, Mom! (Bilingual English Czech Children's Book)

Regular price $17.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Czech (dual language)
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Czech as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

A touching story told by a first grade girl. A girl who finds a way to make her mom feel better and happier. Nothing can be more precious than the time they spend together playing. This children’s story has a message for children and parents alike, teaching kids compassion and creativity, while reminding parents the importance of quality time with their children.

Dojemný příběh vyprávěný prvňáčkem – dívenkou, která najde způsob, jak rozveselit svou maminku a rozesmát ji. Nic nemůže být dražší než čas, který strávíte společně.
Tento dětský příběh má poselství pro děti i rodiče, učí děti soucitu a kreativitě a připomíná rodičům důležitost trávení kvalitního času se svými dětmi.