English-Albanian-Bilignual-children's-dogs-book-Boxer-and-Brandon-cover

Boxer and Brandon (English Albanian Bilingual Children's Book)

Regular price $19.79 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Albanian 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

This is a touching story of friendship between a dog and a little boy. When one of them needs help they are always there for each other. This is what true friendship means. 

Kjo është një histori prekëse e një miqësie mes një qeni dhe një djali të vogël.
Kur njëri prej tyre ka nevojë për ndihmë, ata janë gjithmonë aty për njëri-tjetrin. Kjo është ajo çfarë do të   thotë miqësi e vërtetë.