Albanian-language-children's-picture-book-KidKiddos-Boxer-and-Brandon-cover

Boxer and Brandon (Children's Picture Book in Albanian)

Regular price $19.79 CAD Sale

  • Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

This is a touching story of friendship between a dog and a little boy. When one of them needs help they are always there for each other. This is what true friendship means.  

Kjo është një histori prekëse e një miqësie mes një qeni dhe një djali të vogël.
Kur njëri prej tyre ka nevojë për ndihmë, ata janë gjithmonë aty për njëri-tjetrin. Kjo është ajo çfarë do të   thotë miqësi e vërtetë.