Albanian-English-dual-language-book-for-kids-Being-a-Superhero-cover

Being a Superhero (English Albanian Bilingual Children's Book)

Regular price $19.79 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Albanian 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

Many children dream of becoming superheroes. In this children’s book, Ron and his best friend Maya go through a fun journey to become heroes. They learn important superhero rules which help them complete their first mission. They work together and help Maya’s brother, learning new things about themselves. Do you want to become a superhero too?

Shumë fëmijë ëndërrojnë të bëhen superheronj. Në këtë libër për fëmijë, Roni dhe shoqja e tij më e mirë, Maja, bëjnë një rrugëtim argëtues për t’u bërë heronj. Ata mësojnë rregulla të rëndësishme superheronjsh, që i ndihmojnë të përmbushin misionin e tyre të parë. Duke punuar së bashku ata ndihmojnë vëllain e Majës dhe mësojnë gjëra të reja për veten. Dëshiron edhe ti, të bëhesh një superhero?