Tagalog-kids-book-Amanda-and-the-lost-time-kids-book-cover

Amanda and the Lost Time (Tagalog Language Book for kids)

Regular price $19.79 CAD Sale

  • Tagalog  Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Tagalog  language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 4 - 10 years
  • 30 pages
  • Dimensions: 6 x 9 inches

Description:

In this children's book, you meet a girl named Amanda who has a habit of wasting her time. That is until, one day, something magical happens and Amanda finally realizes that time is the most precious thing we have – and that once it is wasted, it is lost forever. In order to get her lost time back, Amanda goes on a journey and learns to use her time wisely.

Sa kwentong pambata na ito, makikilala mo si Amanda na mahilig magsayang ng kanyang oras. Ngunit isang araw, may kakaiba at mahiwagang pangyayari siyang naranasan na nagturo sa kanya na ang oras ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo—at kapag ito ay lumipas, hindi na natin ito muling maibabalik. Upang mahanap ang kanyang lumipas na oras, naglakbay si Amanda at natutunuan niyang gamitin nang wasto ang kanyang oras.